Endokrinologický ústav

Domácí časopisy 2008

Bendlová Běla, Vrbíková Jana, Hill Martin, Vaňková Markéta, Lukášová Petra, Včelák Josef, Vejražková Daniela, Dvořáková Kateřina, Hampl Richard, Vondra Karel, Stárka Luboslav
Dehydroepiandrosterone in relation to adiposity, glucose tolerance and lipid spectra in Czech non-diabetic population.
Physiological Research 2008,57(Suppl.1):S67-76.
NR/7809

Bendlová Běla, Vejražková Daniela, Včelák Josef, Lukášová Petra, Burkoňová Dominika, Kunešová Marie, Vrbíková Jana, Dvořáková Kateřina, Vondra Karel, Vaňková Markéta
PPARgama2 Pro 12Ala polymorphism in relation to free fatty acids concentration anmd composition in lean healthy Czech individuals with and without family history of diabetes type 2.
Physiological Research 2008,57(Suppl.1):S77-90.
NR/7809

Bílek Radovan, Šafařík L, Ciprová V., Vlček Petr, Lisá Lidka
Chromogranin A, a member of neuroendocrine secretory proteins as a selective marker for laboratory diagnosis of pheochromocytoma.
Physiological Research 2008,57(Suppl.1):S171-S179.
NR/8519

Cirmanová Veronika, Bayer M., Stárka Luboslav, Zajíčková Kateřina
The effect of leptin on bone-an evolving concept of action.
Physiological Research 2008,57(Suppl.1):S143-S151.
NR/9055

Dvořáková Marcela, Hill Martin, Čeřovská Jarmila, Pobišová Zita, Bílek Radovan, Hoskovcová Petra, Zamrazil Václav, Hainer Vojtěch
Relationship between pituitary – thyroid axis hormones and anthropometric parameters in Czech adult population.
Physiological Research 2008,57(Suppl.1):S127-S134.
NR /7800

Drbalová Karolína, Matucha Petr, Matějková Běhanová Magdalena, Bílek Radovan, Kříž Lubomír, Kazihnitková Hana, Hampl Richard
Immunoprotective steroids and SHBG in non-treated hypothyroidism and their relationship to autoimmune thyroid disorders.
Physiological Research 2008,57(Suppl.1):S119-125.
NR/9160-3

Fried M., Hainer Vojtěch,Basdevant A., Buchwald H., Dietel M., Finer N., Greve J.W., Horber F., Mathus-Vliegen E., Scopinaro N., Steffen R., Tsigos C., Werner R., Widhalm K.
Interdisciplinary European guidelines on surgery for secere obesity.
Rozhl Chir 2008,87(9):468-76.

Fried M., Hainer Vojtěch,Basdevant A., Buchwald H., Dietel M., Finer N., Greve J.W., Horber F., Mathus-Vliegen E., Scopinaro N., Steffen R., Tsigos C., Werner R., Widhalm K.
Interdisciplinary European guidelines on surgery for secere obesity.
Vnitřní lékařství 2008,54(4):421-9

Grimichová Tereza, Vrbíková Jana, Matucha Petr, Vondra Karel, Veldhuis P.P., Johnson M.L.
Fasting insulin pulsatile secretion in lean women with polycystic ovary syndrome.
Physiological Research 2008,57(Suppl.1):S 91-96.
NR/8759

Hainer Vojtěch, Hlavatá Karolín, Gojová M., Kunešová Marie, Wagenknecht Martin, Kopský Vojtěch, Pařízková Jana, Hill Martin, Nedvídková Jara
Hormonal and psychobehavioral predictors of weight loss in response to a short-term weight reduction program in obese women.
Physiological Research 2008,57(Suppl.1):S17-S27.
NR/7800-4

Hainer Vojtěch, Zamrazilová Hana, Spálová Jana, Hainerová Irena, Kunešová Marie, Aldhoon B., Bendlová Běla
Role of hereditary factors in weight loss and its maintenance.
Physiological Research 2008,57(Suppl.1):S1-S15.
NR/7800-4

Hátle Karel
Laboratorní diagnostika ischemické choroby srdeční.
Kardiologie v primární péči 2008,3:68-71.

Hampl Richard, Bičíková Marie, Stárka Luboslav
Současnost a výhledy steroidní laboratorní diagnostiky.
Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa 2008,4(3):135-139.

Hlavatý Petr, Kunešová Marie, Gojová M., Tvrzická E., Vecka M., Roubal P., Hill Martin, Hlavatá Karolína, Kalousková Pavla, Hainer Vojtěch, Žák A., Drbohlav J.
Change in fatty acid composition of serum lipids in obese females after short-term weight-reducing regiment with the addition of n-3 long chain polyunsaturated fatty acids in comparison to controls.
Physiological Research 2008,57(Suppl.1):S57-65
NR/7772

Kabrnová-Hlavatá Karolína, Hainer Vojtěch, Gojová M., Hlavatý Petr, Kopský Vojtěch, Nedvídková Jara, Kunešová Marie, Pařízková Jana, Wagenknecht Martin, Hill Martin, Drbohlav J.
Calcium intake and the outcome of short-term weight management.
Physiological Research 2008,57(2),s.237-245.
NR/7800-4, S-QF 3166

Kancheva Radmila, Sulková S., Švára F., Hill Martin, Kanchev L., Žofková Ivana
Increase of nocturnal melatonin levels in hemodialyzed patiens after parathyroidectomy-a pilot study.
Physiological Research 2008,57(Suppl.1):S181-S185.
NR/9157

Kříž Lubomír, Bičíková Marie, Hampl Richard
Roles of steroid sulfatase in brain and other tissues.
Physiological Research 2008,57(5):657-68.
1A/8637-3

Lapčík Oldřich, Bičíková Marie
Nová role fytoestrogenů-výsledek výzkumu nebo obchodní trik?
Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa 2008,4(3):131-134

Lukášová Petra, Včelák Josef, Vaňková Markéta, Vejražková Daniela, Andělová K., Bendlová Běla
Screening of mutations and polymorphism in the glucokinase gene in Czech diabetic and healthy control population.
Physiological Research 2008,57(Suppl.1):S99-S108.
NR/7809

Orlická Eliška, Vondra Karel, Hill Martin, Skibová J., Šterzl Ivan, Zamrazil Václav
TRH test in patients with diabetes mellitus type 1 and/or autoimmune thyroiditis. Changes in the pituitary-thyroid axis, reverse T3, prolactin and growth hormone levels.
Physiological Research 2008,57(Suppl.1):S109-117.
MSM0021620812

Podzimek Š., Hána K., Mikšovský M., Poušek L., Matucha Petr, Meloun M., Procházková J.
The influence of galvanic currents and voltage on the proliferation activity of lymphocytes and expression of cell surface molecules.
Folia Biologica 2008,54(1): 146-150.

Sedláčková Dana, Dostálová Ivana, Hainer Vojtěch, Beranová L., Kvasničková Hana, Hill Martin, Haluzík Martin, Nedvídková Jara
Simultaneous decrease of plasma obestatin and ghrelin levels after a hight-carbohydrate breakfast in healthy women.
Physiological Research 2008,57(Suppl.1):S29-S37.
NR/9158

Spálová Jana, Zamrazilová Hana, Včelák Josef, Vaňková Markéta, Lukášová Petra, Hill Martin, Hlavatá Karolína, Šrámková Petra, Fried M., Aldhoon B., Kunešová Marie, Bendlová Běla, Hainer Vojtěch
Neuromedin beta: P73T polymorphism in overweight and obese subjects.
Physiological Research 2008,57(Suppl.1):S39-S48.
NR/7800, NR/7809

Stárka Luboslav
Hormony a stárnoucí muž.
Postgraduální medicína 2008,10(4):446-454.
NR/8525-3

Stárka Luboslav
Hypotéza volných steroidních hormonů, SHBG, megalit a cubulin.
Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa 2008,4:183-5.
NR/8525

Stárka Luboslav
Doc.MUDr. Karel Šilink, DrSc.-100 let od narození.
Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa 2008,4:196-198.

Stárka Luboslav
Aktuality v andrologické endokrinologii.
Urologické listy 2008,6(4):54-58.
NR/8525-5

Stárka Luboslav, Dušková Michaela, Rácz B., Šimůnková Kateřina, Hill Martin, Kancheva Radmila
Melatonin negatively correlates with C-peptide after food intake.
Physiological Research 2008,57(Suppl.1):S187-192.
NR/9055-4.

Šimůnková Kateřina, Stárka Luboslav, Hill Martin, Kříž Lubomír, Hampl Richard, Vondra Karel
Comparison of total and salivary cortisol in a low-dose ACTH (Synacthen) test: influence of three-month oral contraceptives administration to healthy women.
Physiological Research 2008,57(Suppl.1):S193-199.
NR/9154-3

Šterzl Ivan, Hrdá Pavlína, Matucha Petr, Čeřovská Jarmila, Zamrazil Václav
Anti-Helicobacter Pylori, anti-thyroid peroxidase,anti-thyroglobulin and anti-gastric parietal cells antibodies in Czech population
Physiological Research 2008,57(Suppl.1):S135-S141.
NR/9414, MSM 0021620812

Vrbíková Jana, Grimmichová Tereza, Dvořáková Kateřina, Hill Martin, Stanická Soňa, Vondra Karel
Family history of diabetes mellitus determines insulin sensitivity and beta cell function in polycystic ovary syndrome.
Physiological Research 2008,57 (4): 547-553
NR/8759-3

Zajíčková Kateřina, Zemanová Adéla, Hill Martin, Žofková Ivana
Is A163G polymorphism in the osteoprotegerin gene associated with heel velocity of sound in postmenopausal women?
Physiological Research 2008,57(Suppl.1):S153-S157.
NR/7827

Zamrazil Václav
Kdy doporučit suplementaci jódem.
Interní medicína pro praxi 2008,10(2):100.

Zamrazil Václav, Vondra Karel
Diabetes a štítná žláza.
Dia život 2008,19(1):18-19.

Zamrazilová Hana, Hainer Vojtěch, Sedláčková Dana, Papežová Hana, Kunešová Marie, Bellisle F., Hill Martin, Nedvídková Jara
Plasma obestatin levels in normal weight, obese and anorectic women.
Physiological Research 2008,57(Suppl.1):S49-S55.
NR/7800

Žofková Ivana
Hormonal aspects of the muscle-bone unit.
Physiological Research 2008,57(Suppl.1):S159-S169.
NR/9055

Žofková IvanaPatogeneticky komplikovaný případ osteoporózy u mladého muže.
Časopis lékařů českých 2008,147(11):574-578.
NR/9055-4

Copyright © Endokrinologický ústav 2021

powered by FIREMNIWEBCZ

Menu