Endokrinologický ústav

Domácí časopisy 2007

Bednářová J., Zamrazil Václav
Vliv opakovaných zánětů horních cest dýchacích na výskyt onemocnění štítné žlázy – srovnání s obecnou populací.
Praktický lékař 2007,87,č.12,s.724-6.

Bendlová Běla, Vaňková Markéta, Lukášová Petra, Včelák Josef, Vejražková Daniela, Kunešová Marie, Vrbíková Jana, Zajíčková Kateřina, Žofková Ivana, Vondra Karel, Hainer Vojtěch
Studium genetických příčin polygenně determinovaných endokrinopatií – aneb trpělivostí k úspěchu.
Časopis lékařů českých 2007,146, č.3, s.198-204.
NR/7809-5, NR/7800-4, NR/7827-3, NR/7782-4 301/04/1085

Bičíková Marie
11beta-hydroxysteroidní dehydrogenáza typ 2.
Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa 2007,10, č.2,s.89-91.
1A 8637-3

Bičíková Marie, Hampl Richard
Neurosteroidy a jejich význam.
Časopis lékařů českých 2007,146, č.3, s.223-26.
1A 8637-3

Bronský J., Nedvídková Jara, Zamrazilová H., Pechová M., Chada M., Kotaška K., Nevoral J., Průša R.
Dynamic changes of orexin A and leptin in obese children dutiny body weight reduction.
Physiological Research 2007,56,č.1,s.89-96.

Čeřovská Jarmila, Bílek Radovan, Dvořáková Marcela, Zamrazilová Hana, Hoskovcová Petra, Vosátková Michala, Zamrazil Václav
Změny v zásobení jódem po eradikaci jódového deficitu a jejich možné příčiny. Randomizovaná studie dětské populace dvou regionů České republiky s odstupem 5 let. První publikace výsledků.
Česko-slovenská pediatrie 2007,62,,č.2,s.65-72.
7763-3

Dostálová Ivana, Smitka Kvido, Papežová H., Kvasničková Hana, Nedvídková Jara
Increased insulin sensitivity in patiens with anorexia nervosa: the role of adipocytokines.
Physiological Research 2007,56,č.5,s.587-594.
NR/9158-3

Drbalová Karolína, Matějková Běhanová Magdalena, Pačesová Petra, Herdová Karolína, Hill Martin, Zamrazil Václav
Spektrální analýza variability srdeční frekvence u osob s mírnou subklinickou hypotyreózou.
Praktický lékař 2007,87, č.3, s.181-83.
NR/7793-3

Dryáková Marie
Psychosomatické problémy diabetes mellitus – jak se žije diabetikům v Čechách.
Praktický lékař 2007,87, č.3, s.163-65.

Dušková Michaela, Hill Martin, Stárka Luboslav
Syndrom polycystických ovarií a jeho mužský ekvivalent.
Časopis lékařů českých 2007,146, č.3, s.251-55.
NR/8525-5

Dušková Michaela, Šimůnková Kateřina, Stárka Luboslav, Kršek M.
Cushingův syndrom z ektopické nadprodukce adrenokortikotropního hormonu karcinoidem.
Praktický lékař 2007,87, č.3, s.172-74.

Dvořáková Marcela, Bílek Radovan, Čeřovská Jarmila, Hill Martin, Novák Zdeněk, Vavrejnová Věra, Vlček Petr, Vrbíková Jana, Zikmund Jaroslav, Zamrazil Václav
Štítná žláza od minulosti k současnosti u dětské a dospělé populace v České republice.
Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa 2007,10, č.1, s.43-48.
NB/5393-4, NB/7370-3

Dvořáková Marcela, Zajíčková Kateřina
Symptomatická forma primární hyperparatyreózy – náhodný záchyt.
Praktický lékař 2007,87, č.3, s.175-78.

Fanta M., Cibula D., Vrbíková Jana, Bendlová Běla, Šnajdrová M.
Pozdní (neklasická) forma kortikální adrenální hyperplazie (NCAH).
Česká gynekologie 2007,72,č.20,s.144-48.

Grimichová Tereza, Vrbíková Jana, Vlasáková Z.
Diabetes mellitus 1.typu a autoimunitní tyreoiditida jeko komplikace léčby interferonem alfa.
Praktický lékař 2007,87, č.3, s.160-61.

Grimichová Tereza, Vrbíková Jana, Matucha Petr, Vondra Karel
Pulzní sekrece inzulinu.
Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa 2007,10, č.1, s.12-18.
NR/8759/3

Hainer Vojtěch, Dvořáková Marcela
Padesát let od založení Endokrinologického ústavu v Praze.
Praktický lékař 2007,87, č.3, s.135-36.

Hainer Vojtěch, Kunešová Marie
Léčba obezity: Současnost a perspektiva.
Praktický lékař 2007,87, č.3, s.137-141.

Hainer Vojtěch
Termogenní substance v nápojích a doplňcích stravy, nežádoucí účinky a obezita.
Kardiologie v primární péči 2007,2,114-115.

Hainer Vojtěch, Nedvídková Jara
Obestatin: hormon odvozený z pre-proghrelinu inhibuje příjem potravy.
Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa 2007,10, č.1, s.50-52.
NR/7800-4

Hainer Vojtěch, Stárka Luboslav, Vondra Karel
Endokrinologický ústav padesátníkem. Jak vstupuje do další padesátky?
Časopis lékařů českých 2007,146, č.3, s.183-88.

Hampl Richard, Stárka Luboslav
Historie, současnost a směřování steroidní endokrinologie.
Časopis lékařů českých 2007,146, č.3, s.193-97.
NR/8525-5

Heresová Jana, Vrzáňová M.
Gynekomastie a její patogeneze. Gynekomastie jako komplikace farmakologické léčby.
Praktický lékař 2007,87, č.3, s.165-68.

Hlavatá Karolína, Hainer Vojtěch, Gojová M., Nedvídková Jara, Kopský Vojtěch, Kunešová Marie, Pařízková Jana, Hlavatý Petr, Hill Martin
Vliv lázeňského redukčního režimu na antropometrické, psychobehaviorílní a hormonální ukazatele.
Praktický lékař 2007,87, č.3, s.154-57.
NR/7800-4.

Holub Václav, Dvořáková Šárka, Václavíková Eliška, Ryška A., Čáp J., Vlček P., Dušková J., Kodetová D., Novák Zdeněk, Bendlová Běla
Význam molekulárně genetického vyšetření u syndromu mnohočetné endokrinní neoplázie typu 2A na příkladu jedné rodiny o třech generacích.
Praktický lékař 2007,87, č.3, s.157-59.
NR/7806-3

Hrdá Pavlína, Šterzl Ivan, Váňa Stanislav, Novák Zdeněk, Matucha Petr, Kromminga A.
Endokrinní orbitopatie a význam autoprotilátek proti 1D proteinu.
Časopis lékařů českých 2007,146, č.3, s. 273-77.
VZ MSM 0021620812

Kalvachová Božena, Dvořáková Marcela, Lisá Lidka
Léčba růstovým hormonem v Endokrinologickém ústavu.
Časopis lékařů českých 2007,146, č.3, s.205-9.

Kaňová Nataša
Tyreostatika stále aktuální.
Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa 2007,10, č.1, s.37-42.

Kunešová Marie
Novinky v obezitologii.
Zdravotnické noviny – Lékařské listy 2007,56,č.13,s.10-11.

Kunešová Marie, Hlavatý Petr, Lipková Michaela, Hlavatá Karolína, Kalousková Pavla, Bajzová M., Kunová V., Málková I., Lajka J., Štich V., Hainer Vojtěch, Wagenknecht Martin
Glykemický index sacharidů – vztah k obezitě.
Praktický lékař 2007,87, č.3, s.150-52.

Lapčík Oldřich, Bičíková Marie
Gazely mezi liliemi.
Vesmír 2007,86, č.2,s.98-102.

Lisá Lidka
Kvalita života pacientů s poruchou sexuálního vývoje a s Y chromozómem v karyotypu.
Časopis lékařů českých 2007,146, č.3, s.215-17.

Lukášová Petra, Včelák Josef, Vaňková Markéta, Vejražková Daniela, Bendlová Běla
Regulační síť transkripčních faktorů: klíčová role ve vývoji a funkci pankreatu.
Časopis lékařů českých 2007,146, č.3, s.227-34.
NR/7809-5, 301/04/1085

Pačesová Petra
Karcinom štítné žlázy a lymfom – existují souvislosti?
Praktický lékař 2007,87, č.3, s.178-81.

Pařízková Jana
Pohyb a obezita.
Praktický lékař 2007,87, č.3, s.189-92.

Rácz Beáta, Vondra Karel, Stárka Luboslav
Apelin.
Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa 2007,10, č.1, s.26-29.
NR/9055-4

Salátová Martina, Vondra Karel
Autoimunitní polyglandulární syndrom 2.typu v ordinaci praktického lékaře.
Praktický lékař 2007,87, č.3, s.169-72.

Stárka Luboslav
Dihydrotestosteron a inhibitory steroidní 5alfa-reduktázy.
Urologické listy 2007,5,č.3,s.11-16.
NR/8525-5

Stárka Luboslav
Dihydrotestosteron a inhibitory steroidní 5alfa-reduktázy.
Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa 2007,10, č.3, s.157-62.
NR/8525-5

Stárka Luboslav
F.Neumann (1935-2007) a antiandrogeny.
Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa 2007,10, č.2,s.123-124.

Stárka Luboslav
Hypotestosteronémie u žen.
Postgraduální medicína 2007,9,č.7,s.726-8.
NR/8235-5

Stárka Luboslav
Substituční léčba testosteronem u mužů v andropauze.
Praktický lékař 2007,87, č.3, s.184-88.
NR/8525-5

Stárka Luboslav
Doc.MUDr. Karel Šilink, DrSc (1908-1973) a vznik Endokrinologického ústavu v Praze.
Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa 2007,10, č.1, s.3-4.

Stárka Luboslav
Přínos Endokrinologického ústavu naší endokrinologii.
Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa 2007,10, č.1, s.5-7.

Stárka Luboslav
Mudr.Jaroslav Pečený, CSc.-druhý ředitel VÚE.
Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa 2007,10, č.1, s.2.

Stárka Luboslav
Půl století existence Endokrinologického ústavu.
Časopis lékařů českých 2007,146, č.3, s.189-92.

Stárka Luboslav
Imunoneuroendokrinní vztahy a stárnutí.
Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa 2007,10, č.3, s.152-6.
310/03/H147

Stárka Luboslav, Poršová-Dutoit Irena
Léčba mužského hypogonadismu androgeny.
Postgraduální medicína 2007,9,č.7,s.721-5.
NR/8235-5

Sýkorová Vlasta, Dvořáková Šárka, Kodetová Daniela, Astl Jaromír, Ryška Aleš, Dušková Jaroslava, Vlček Petr, Novák Zdeněk, Bendlová Běla
Genetické příčiny vzniku papilárního karcinomu štítné žlázy.
Výživa Diabetologie Metabolismus Endokrinologie 2007,10, č.1, s.30-35.
NR/7806-3, NR/9165-3

Šimůnková Kateřina, Hampl Richard, Hill Martin, Doucha J., Stárka Luboslav, Vondra Karel
Salivary cortisol in low dose (1 g) ACTH test in healthy women: comparison with serum cortisol.
Physiol. Res. 2007,56,449-453.
NR/9154-3

Šimůnková Kateřina, Vondra Karel, Stárka Luboslav
Tkáňově specifický Cushingův syndrom.
Výživa Diabetologie Metabolismus Endokrinologie 2007,10, č.3,s.163-68.
NR/9154-3

Šterzl Ivan, Hrdá Pavlína, Matucha Petr, Vavrejnová Věra, Vondra Karel, Zamrazil Václav
Polyglandulární aktivace autoimunity jako projev subklinických endokrinopatií.
Časopis lékařů českých 2007,146, č.3, s.256-61.
VZ MSM 0021620812

Vaňková Markéta, Lukášová Petra, Zemanová Adéla, Včelák Josef, Vejražková Daniela, Mazura Ivan, Bendlová Běla
Genetické příčiny mitochondriálního diabetu.
Časopis lékařů českých 2007,146, č.3, s.¨235-39.
NR/7809-5, MŠMT ČR LN00B107

Vondra Karel, Bendlová Běla, Šterzl Ivan, Vrbíková Jana, Zamrazil Václav
Diabetes mellitus dospělých diabetiků 1.typu v závislosti na přítomné autoimunitní tyroiditidě vykazuje imunologické, funkční a klinické odlišnosti.
Časopis lékařů českých 2007,146, č.3, s.267-72.
NR/9154-3

Vrbíková Jana, Bendlová Běla
Syndrom polycystických ovarií v roce 2006.
Časopis lékařů českých 2007,146, č.3, s.218-22.
4847-3, 6696-3, 6558-3, NR/8759-3, 301/04/1085

Vrbíková Jana, Dvořáková Kateřina
Inzulinové senzitizátory v léčbě syndromu polycystických ovarií.
Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa 2007,10, č.1, s.20-24.

Wagenknecht Martin, Hainer Vojtěch, Kunešová Marie, Bellisle F., Pařízková Jana, Braunerová Radka, Hill Martin, Lajka J.
Vztahy mezi faktory „Dotazníku jídelních zvyklostí“, socioekonomickým stavem, antropometrickými ukazateli akumulace tuku a zdravotními riziky u české populace.
Časopis lékařů českých 2007,146, č.3, s.284-91.
NR/7800-4

Zajíčková Kateřina, Žofková Ivana
Polymorfizmy v kandidátních genech pro osteoporózu a jejich asociace nejen s kostním metabolismem.
Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa 2007,10, č.2,s.84-88.
NR/7827-3

Zamrazil Václav
Neuroendokrinní tumory.
Interní medicína 2007,9,č.11,s.514-19.

Zamrazil Václav
Profylaxe jodového deficitu a problematika s ní spojená.
Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa 2007,10, č.1, s.53-55.

Zamrazil Václav
Hashimotova encefalopatie – vzácný a neobvyklý syndrom – editorial.
Vnitřní lékařství 2007,53, č.3,s.227-8.

Zamrazil Václav
Onemocnění štítné žlázy v ordinaci praktického lékaře.
Praktický lékař 2007,87, č.3, s.142-49.

Zamrazil Václav, Čeřovská Jarmila, Bílek Radovan, Dvořáková Marcela, Němeček Jiří, Vavrejnová Věra, Zamrazilová Hana
Hodnocení výsledků jodové profylaxe v České republice.
Časopis lékařů českých 2007,146, č.3, s.262-66.
NR/7763-3/2004

Zamrazil Václav, Vondra Karel
Choroby štítné žlázy u diabetiků.
Zdravotnické noviny – Lékařské listy 2007,56,č.4,s.22-23.

Zamrazil Václav, Vondra Karel
Štítná žláza a diabetes.
Interní medicína 2007,9,č.6,s.268-272.

Zamrazilová Hana, Hainer Vojtěch, Černá M., Kunešová Marie, Braunerová Radka, Štěpán J., Nedvídková Jara, Hill Martin, Pařízková Jana
Vliv časné postnatální výživy u předčasně narozených dětí na jejich antropometrické a hormonální charakteristiky ve věku 10 let.
Časopis lékařů českých 2007,146, č.3, s.278-83.
NR/7800-4

Žofková Ivana
Osteoporóza a ateroskleróza – je mezi nimi patogenetická souvislost?
Časopis lékařů českých 2007,146, č.3, s.246-50.
NR/9055-4.

Žofková Ivana, Bubeníček P., Sotorník I.
Hypogonadizmus – závažná komplikace chronické nedostatečnosti ledvin.
Vnitřní lékařství 2007,53, č.6, s.709-714.
NR/9055-4

Žofková Ivana, Hill Martin, Zajíčková Kateřina
Association of C/T polymorphism in the LRP5 gene with circulating follicle stimulating hormone in caucasian postmenopausal women.
Physiological Research 2007,56,č.6,s.735-39.
NR/7827-3

Copyright © Endokrinologický ústav 2021

powered by FIREMNIWEBCZ

Menu