Endokrinologický ústav

Domácí časopisy 2005

Aldhoon Bashar, Bendlová Běla, Hainer Vojtěch
Úloha genetických faktorů při hmotnostní redukci.
Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa 2005,8,č.3,s.139-145.
NR/7800-4

Bičíková Marie
Vztah onemocnění prsu k riziku onemocnění štítné žlázy.
Zdravotnické noviny-Lékařské listy 2005,54,č.49,s.10.
7797-3

Bílek Radovan, Stárka Luboslav
The computer modelling of human TRH Receptor, TRH and TRH-like peptides.
Physiological Research  2005,54,2,s.141-150.
6712-3, 6778-4, MZ 000000023761

Dvořáková Marcela
Komentář k článku: Mayer O. jr., Hrbková J., Pikner R., Topolčan O.:Epidemiologická studie hypotyreózy jako kardiovaskulárního rizika v populaci.
Časopis lékařů českých 2005,144,č.7.s.464-465.

Dvořáková Šárka, Bendlová Běla, Vlček Petr
Medulární karcinom štítné žlázy – molekulárně genetický screening.
Zdravotnické noviny-Lékařské listy 2005,54,č.19,s.9-11.
NR/7806-3

Hainer  Vojtěch
Pouze deklarace nestačí (informace o 14.Evropském kongresu o obezitě v Aténách).
Medical Tribune 2005,1,č. 12,s.10.

Hampl Richard
Nečekané účinky steroidů.
Zdravotnické noviny-Lékařské listy 2005,54,č.19,s.12-13.
7815-3

Heráček Jiří, Urban Michael, Záleský Miroslav, Sobotka Vladimír, Kosařová Marcela, Zudová Dagmar, Halouzková Štěpánka, Brachtlová Tereza, Stárka Luboslav
Gen pro androgenní receptor a mužská neplodnost.
Postgraduální medicína 2005,7,č.6,s.615-620.

Jindřichová Šárka, Vlček Petr, Bendlová Běla
Medulární karcinom štítné žlázy – molekulárně genetický sreening.
Zdravotnické noviny – Lékařské listy 2005,54,19,s.9-11.
NR/7806-3

Kabrnová Karolína, Hainer Vojtěch
Úloha jednotlivých nutričních faktorů v redukčním režimu.
Časopis lékařů českých 2005,144,č.8,s.529-533.
NR/7800-4, S-QF 3166

Kabrnová Karolína
Centrum pro diagnostiku a léčbu obezity.
Sestra v diabetologii 2005, č.2,s.14-15.

Kunešová Marie
Epidemie obezity v ČR a ve světě.
Výživa 2005,60,č.4, s.109-11.

Kvasničková Hana, Švejda Jan, Šochman Jan
Neobvyklá manifestace neléčené hypotyreózy.
Zdravotnické noviny-Lékařské listy 2005,54,č.19,s.5.

Kvíčala Jan
Epidemiologie selenového deficitu.
Zdravotnické noviny-Lékařské listy 2005,54,č.19,s.4-5.

Nedvídková Jara, Smitka Kvido, Kopský Vojtěch, Hainer Vojtěch
Adiponectin, an adipocyte-derived protein.
Physiological Research  2005,54,2,s.133-140.
MZ 000000023761

Novák Zdeněk, Hrdá Pavlína, Matucha Petr, Šterzl Ivan
Prediktivní faktory rozvoje známek tyreoidální orbitopatie u pacientů po léčbě radiojodem nebo totální tyreoidektomií.
Vnitřní lékařství  2005,51,č.6,s.650-57.
NB 6725-3

Pohanka M., Hampl Richard, Stárka Luboslav, Crha I.
Hormony v seminální plazmě.
Gynekolog 2005,14,č.3,s.116-123.
IGA 6890-3

Stárka Luboslav
Komentář k článku: Estrogeny a kognitivní funkce u žen (Sherwin BB, Endocr Rev 24:1333-151).
Revue Endokrinol. 2005,č.1,s.50.

Stárka Luboslav
Komentář k článku: Endokrinní intervence u transsexuálů (Levy A et al, Clin Endocrinol.2003, 59:409-418)
Revue Endocrinol. 2005,č.1,s.52.

Stárka Luboslav
Komentář k článku: Změna hladin testosteronu v souvislosti s věkem a úloha substituční léčby stárnoucích mužů. (Allan CA, McLachlan RI. Clin Endocrinol 2004,60:653-70)
Revue Endokrinol.  2005,č.1,s.54-55.

Stárka Luboslav
Komentář k článku: Hranice sérového testosteronu při symptomech androgenní deficiente (Kelleher  S et al JCEM 2004,89:3813-17).
Revue Endokrinol. 2005,č.1,s.55.

Stárka Luboslav
Komentář k článku: Dehydroepiandrosteron, obezita a riziko kardiovaskulárních chorob: Přehled studií u lidí. (Tchernof A, Labrie E. EJE 2004,151:1-14).
Revue Endokrinol. 2005,č.1,s.57.

Stárka Luboslav
Komentář k článku: Koncentrace dérového dehydroepinsdrosteron sulfátu jako indokátoru adrenokortikální suprese v průběhu terapie inhalačními steroidy u dospělých pacientů s astmatem. (Kannisto S et al. EJE 2004,150:687-90).
Revue Endokrinol. 2005,č.1,s.58.

Stárka Luboslav
Hormony a partnerský vztah u lidí.
Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa 2005,8,č.1,s.33-35.
1A8235-3/2004

Stárka Luboslav
Hormony a karcinom prostaty.
Zdravotnické noviny-Lékařské listy 2005,54,č.19,s.14-15.
1A-8235

Stárka Luboslav
Prof..MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc oslaví 75.narozeniny.
Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa 2005,8,č.2,s.105.

Stárka Luboslav
Všeobecná a klinická endokrinológia. Zprávy.
Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa 2005,8,č.2,s.107.

Stárka Luboslav, Dušková Michaela
Androgeny a alopecie.
Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa 2005,8,č.2,s.75-78.
NR/8525-5

Stárka Luboslav, Hill Martin, Králíková E.
Kouření a endokrinní systém.
Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa 2005,8,č.4,s.180-186.
NR/9055-4

Stárka Luboslav,  Heráček Jiří, Kuncová Jitka, Sachová Jana, Urban Michael, Bendlová Běla
Receptor pro androgeny a karcinom prostaty.
Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa 2005,8,č.3,s.125-131.
NR/8096-3, MZ 000000023761

Šrámková Daniela, Bendlová Běla
Alterované draselné kanály beta buněk a jejich role v patogenezi diabetes mellitus 2.typu.
Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa 7,2005,č.1,s.18-22.
NR/7809-5, GAČR 301/04/1085, COST OC B 17.10.MŠMT

Šterzl Ivan
Prolínání endokrinologie a imunologie.
Zdravotnické noviny-Lékařské listy 2005,54,č.19,s.2-3.

Šulcová Jarmila, Štulc T., Hill Martin, Hampl  Richard, Mašek Zdeněk, Vondra Karel, Češka R.
Decrease in serum dehydroepiandrosterone level after fenofibrate treatment in males with hyperlipidemia.
Physiological Research  2005,54,2,s.151-157.
NB 7392-3.

Vejražková Daniela, Bendlová Běla
Dva nadějné kandidátní geny v etiopatogenezi DM2 – PPARgama2 a KCNJ11.
Časopis lékařů českých 2005,144,č.11,s.721-25.
NR/7809-5, COST OC B17.10 MŠMT

Vlastní zkušenosti se vznikem a trváním spontánní remise u dospělých diabetiků typu l.
Vnitřní lékařství 2005,51,č.2,s.183-189.
MZ 000000023761

Vondra Karel, Javůrková Eliška, Šimůnková Kateřina
Některé nové vyšetřovací postupy.
Zdravotnické noviny-Lékařské listy 2005,54,č.19,s.15-16.

Vrbíková Jana
Syndrom polycystických ovarií a inzulinová rezistence.
Zdravotnické noviny-Lékařské listy 2005,54,č.19,s.6-8.

Vrbíková Jana
Sexageny a lipidy u žen.
Interní medicína pro praxi 2005,7,č.10,s.430-32.
301/04/1085

Zamrazil Václav
Kontroverzní otázky diagnostiky a léčby tyreopatií.
Zdravotnické noviny-Lékařské listy 2005,54,č.49,s.7-9.

Copyright © Endokrinologický ústav 2021

powered by FIREMNIWEBCZ

Menu