Endokrinologický ústav

Domácí časopisy 2004

Bárová Hana, Perušičová J., Hill Martin, Šterzl Ivan, Vondra Karel, Mašek Zdeněk
Anti-GAD-positive patiens with type 1 diabetes mellitus have higher prevalence of autoimmune thyroiditis than anti-GAD-negative patiens with type 1 and type 2 diabetes mellitus.
Physiological Research 53,2004,č.3,s.279-286.
NB/4993

Bendlová Běla
Genetika obezity.
Zdravotnické noviny – Lékařské listy 53,2004, č.44,s.12.

Bičíková Marie, Hampl Richard
Neurosteroidy-deriváty progesteronu.
Psychiatrie 8,2004,Suppl.2,s.29-31.
MZ 00000023761

Braunerová Radka, Hainer Vojtěch, Kunešová Marie
Jaká je role vápníku a vitamínu A při regulaci tělesné hmotnosti.
Zdravotnické noviny – Lékařské listy 53,2004,č.22,s.17-19.

Cinek O., Dřevínek P., Šumník Z., Bendlová Běla, Vavřinec J.
Asociace variant inzulínového genu s diabetes mellitus 1.typu v české dětské populaci.
Časopis lékařů českých 143,2004,č.5,s.318-322.
IGA MZ ČR 6503-3

Čechová D., Mikulík K., Julák J., Chalupná P., Šterzl Ivan, Prokešová L.
Stanovení imunomodulační aktivity subcelulárních frakcí bakterie Bacillus firmus CCM 2212.
Alergie 6,2004, suppl.2,s.48.

Černý I., Havlíková Helena, Hill Martin, Hampl Richard, Pouzar V.
Synthetic approach to 5alfa-pregnanolone 19-/O-(carboxymethyl)oxime/ derivates.
Collect.Czech.Chem.Commun. 69,2004,s.1805-1817.
S-2003/04/0123

Drbalová Karolína
Tyreotoxikóza GB typu u pacienta s chronickou hepatopatií a po operaci tumoru mozku.
Kazuistiky v diabetologii 2,2004,č.2,s.43-45.

Dušková Michaela, Čermáková Iva, Hill Martin, Vaňková Markéta, Šámalíková Petra, Stárka Luboslav
What may be the markers of the male equivalent of polycystic ovary syndrome?
Physiological Research 53,2004,č.3,s.287-295.
NB/6705, 301/04/1085

Dvořáková Marcela
Struma u dětí a její léčba.
Česko-slovenská pediatrie 59,2004,č.11,s.566-57.

Hainer Vojtěch
Jakou roli mají hrát antiobezitika? Komentář.
Medicína po promoci 5, 2004,s.25-27.

Hainer Vojtěch
Obezita dosahuje rozměrů celosvětové epidemie.
Zdravotnické noviny – Lékařské listy 53,2004, č.22,s.10.

Hainer Vojtěch
Praha hostila 13.evropský kongres o obezitě.
Zdravotnické noviny – Lékařské listy 53,2004, č.44,s.8-9.

Hainer Vojtěch
Nechirurgické metody terapie obezity.
Zdravotnické noviny – Lékařské listy 53,2004, č.44, s.14-15.

Hainer Vojtěch
Evropská asociace pro studium obezity varuje.
Zdravotnické noviny – Lékařské listy 53,2004, č.22,s.11-12.

Hainer Vojtěch
Nový přístup k léčbě obezity a návyku na kouření.
Zdravotnické noviny – Lékařské listy 53,2004, č.22,s.19

Hampl Richard, Bičíková Marie, Stárka Luboslav
Neuroaktivní deriváty dehydroepiandrosteronu.
Psychiatrie 8,2004,Suppl.2,s.24-28.
MZ 00000023761

Hampl Richard, Stárka Luboslav
Negenomové účinky steroidů.
Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa 7,2004,Suppl.2,s.39-42.
MZ 00000023761

Herdová Kateřina
Těžká cholestatická jaterní léze u pacienta léčeného karbimazolem pro tyreotoxikózu GB typu.
Kazuistiky v diabetologii 2,2004,č.2,s.46-7.

Holub Václav
Syndrom MEN 1-adenom paratyroidey, ledvin, adenohypofýzy (GH, PRL).
Kazuistiky v diabetologii 2,2004,č.3,s.55-57.

Hrdá Pavlína, Novák Zdeněk, Šterzl Ivan, Matucha Petr
Autoprotilátky proti TSH receptoru, proti tyreoglobulinu a tyreoidální peroxidíze jako možný prediktivní marker rozvoje endokrinní orbitopatie.
Alergie 6,2004, suppl.2,s.40.

Hrdá Pavlína, Šterzl Ivan, Matucha Petr, Korioth F., Kromminga A.
HLA antigen expression in autoimmune endocrinopathies.
Physiological Research 53,2004, č.2,191-197.
NB 6317-3

Humlová Z., Janatová I., Klamová H., Šterzl Ivan, Vonka V.
Sledování imunologických parametrů u pacientů s chronickou myeloidní leukémií.
Alergie 6,2004, suppl.2,s.44.

Jindřichová Šárka, Vlček Petr, Bendlová Běla
Genetické příčiny vzniku karcinomů štítné žlázy.
Časopis lékařů českých 143,2004,č.10,s.664-68.
NR/7806-3, MZ 00000023761

Kaňová Nataša
Feochromocytom – symptomatologie může být nenápadná.
Kazuistiky v diabetologii 2,2004,č.2,s.41-42.

Kunešová Marie
Co jsou výživová doporučení.
Zdravotnické noviny – Lékařské listy 53,2004,č.22,s.21.

Kunešová Marie
Česká obezitologická společnost v péči o obézní pacienty.
Zdravotnické noviny – Lékařské listy 53,2004,č.22,s.22.

Kunešová Marie
Obezita – etiopatogeneze, diagnostika a léčba.
Interní medicína 6,2004,č.9,s.435-440.

Kytnarová J., Frühauf P., Moravcová A., Kunešová Marie, Hainer Vojtěch
Možnosti sonografického zjišťování množství viscerálního tuku u obézních dětí.
Časopis lékařů českých 143,2004,č.11,s.766-769.

Lapčík Oldřich, Stárka Luboslav
Rostlinné estrogeny a menopauza.
Vesmír 83,2004,č.9,s.531-33.
MŠMT 223300004

Lebl Jan, Černá Jana, Dvořáková Marcela, Janštová Vlasta, Kalvachová Božena, Klabochová Jarmila, Kaloušková Stanislava, Lisá Lidka, Magnová Olga, Neumann David, Nováková Eva, Novotná Dana, Pomahačová Renata, Průhová Štěpánka, Škvor Jaroslav, Šnajdrová Marta, Šumník Zdeněk, Zapletalová Jiřina
Léčba růstovým hormonem u dětí v České republice: stav v roce 2004.
Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa 7,2004,Suppl.2,s.11-14.

Límanová Zdeňka, Zamrazil Václav
Má být zaveden screening funkčních tyreoidálních  onemocnění u dospělých v České republice?
Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa 7,2004,č.3,s.124-129.

Marunová Michaela, Kršek Michal
Komplikovaná diagnostika pacienta s ACTH dependentním hyperkortizolismem.
Kazuistiky v diabetologii 2,2004,č.2,s.38-40.

Matějková Běhanová Magdalena, Vaňková Markéta, Hill Martin, Kučera P., Cinek O., Anděl Michal, Bendlová Běla
Polymorphism of INS VNTR is associated with glutamic acid decarboxylase antibodies and postprandial C-peptide in patiens with onset of diabetes after 35 years of age.
Physiological Research 53,2004,č.2,s.187-190.
MZ 00000023761

Nedvídková Jara, Dostálová Ivana, Barták Vladimír, Papežová Hana, Pacák Karel
Increased subcutaneous abdominal tissue norepinephrine levels in patiens with anorexia nervosa: an in vivo microdialysis study.
Physiological Research 53,2004,č.4,s.409-413.
GAČR 303/00/1555

Pačesová Petra
Obtížná lokalizace adenomu příštítného tělíska u pacientky s náhodně zjištěnou primární hyperparatyreózou.
Kazuistiky v diabetologii 2,2004,č.3,s.52-54.

Pařízková Jana
Rané začátky některých chorob.
Zdravotnické noviny – Lékařské listy 53,2004, č.22,s.14-15.

Pařízková Jana
Dětská otylost.
Zdravotnické noviny – Lékařské listy 53,2004, č.44,s.21.

Payer J., Hainer Vojtěch, Ondrejka P., Kajtor Z.
Sibutramín v liečbe obezity (multicentrická, otvorená, prospektívna 12-mesačná študia).
Vnitřní lékařství 50,2004,č.11,s.825-829.

Petanová J., Fučíková T., Bencko V., Šterzl Ivan
Imunologický profil silných kuřáků.
Alergie 6,2004, suppl.2,s.50.

Rychlíková J., Šterzl Ivan
Imunosenenscence – vymezení pojmu a možné souvislosti.
Alergie 6,2004,č.4, s.240-247.

Srbová Libuše
Hirsutismus a akne u pacientky s hypotyreózou.
Kazuistiky v diabetologii 2,2004,č.3,s.50-51.

Stárka Luboslav
Profesor Vratislav Schreiber, M.D., D.Sc. celebrates his 80th birthday anniversary.
Physiological Research 53,2004,č.3.

Stárka Luboslav
Současný pohled na syndrom polycystických ovarií.
Gynekolog 13,2004,č.2,s.56-61.
MZ 00000023761

Stárka Luboslav
Co lze očekávat od léčby andropauzy testosteronem?
Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa 7,2004,Suppl.2,s.49-52.
MZ 00000023761

Stárka Luboslav
Endokrinní regulace u stárnoucích mužů.
Postgraduální medicína 6,2004,č.2,s.173-178.
MZ 00000023761

Stárka Luboslav
19-nortestosteron a antidopingová kontrola.
Klinická biochemie a metabolismus 12,2004,č.1,s.38-41.

Stárka Luboslav
Doc.MUDr. Karel Šilink, DrSc-vědec s fantazií.
Kazuistiky v diabetologii 2,2004,č.3,s.68-70.

Stárka Luboslav
Hormonální odezva partnerské lásky.
Gynekolog 13,2004,č.6,s.254-56.
1A8235-3/2004

Stárka Luboslav
Komentář k článku: Hormonální substituční léčba – současné rozpory.
Revue endokrinologie 2004,č.1,s.33-34.

Stárka Luboslav
Komentář k článku: Význam estrogenů u mužů.
Revue endokrinologie 2004,č.1,s.37.

Stárka Luboslav
Komentář ke článku: Estrogens and cognitive functioning in women.
Revue endokrinologie 2004,č.2,s.45.

Stárka Luboslav
Komentář ke článku: An epidemiologists looks at hormones and heart disease in women.
Revue endokrinologie 2004,č.2,s.42.

Šnajderová Marta, Hampl Richard
Inhibiny a aktivity.
Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa 7,2004,Suppl.2,s.53-56.
MZ 00000023761

Šrámková Daniela, Bendlová Běla
Alterované draselné kanály beta buněk a jejich role v patogenezi diabetes mellitus 2.typu.
Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa 7,2004,č.1,s.18-22.
NR/7809-5, GAČR 301/04/1085, COST OC B 17.10.MŠMT

Šterzl Ivan,Rychlíková J., Fučíková T.
Imunosenescence.
Alergie 6,2004, suppl.2,s.55.

Šterzl Ivan, Hrdá Pavlína, Zamrazil Václav
Autoimunitní endokrinologie a imunogenetika.
Zdravotnické noviny – Lékařské listy 53,2004,s.22-23.

Veselý D., Astl J., Laštůvka P., Matucha Petr, Šterzl Ivan, Betka J.
Serum levels of IGF-I, HGF, TGFbeta1, bFGF and VEGF in thyroid gland tumors.
Physiological Research 53,2004,č.1,s.83-89.

Vondra Karel, Voborská Markéta, Kvapil M., Weber P., Dvořáková Hana, Stanická Soňa, Zamrazil Václav
Somatostatin: beneficial effects on remission in young adult patiens with newly diagnosed diabetes mellitus type 1.
Physiological Research 53,2004,č.1,s.115-117.
MZ 00000023761

Vondra Karel
Autoimunitní tyreopatie u diabetiků. Komentář.
Kazuistiky v diabetologii 2,2004,č.3,s.57.

Vondra Karel
Klíčová role partnerky při úspěšné léčbě neukázněného diabetika.
Kazuistiky v diabetologii 2,2004,č.3,s.29-31.

Zajíčková Kateřina, Žofková Ivana, Hill Martin
Vliv kalcitriolu na kostní denzitu u osteopenických žen ve vztahu ke genu pro receptor vitaminu D.
Osteologický bulletin 8,2003,č.4,s.119-122.

Zamrazil Václav
Jódový deficit v evropském kontextu.
Zdravotnické noviny – Lékařské listy 53,2004č.51-52,s.27-28.

Zamrazil Václav
Doc.MUDr.Ivan Šterzl,CSc.-50 let.
Vnitřní lékařství 50,2004,č.3,s.253-4.

Zamrazil Václav, Šterzl Ivan, Vondra Karel
Endokrinní poruchy jako komplikace cukrovky.
Zdravotnické noviny – Lékařské listy 53,2004,s.20-21.

Zamrazil Václav
Problematika optimální saturace jodem.
Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa 7,2004,Suppl.2,s.27-31.

Zamrazil Václav
Subklinická tyreopatie.
Interní medicína pro praxi 6,2004,č.5,s.293-299.

Žofková Ivana
Velmi komplikovaná patogeneze.
Zdravotnické noviny – Lékařské listy 53,2004,č.33,s.12-13.

Žofková Ivana, Zajíčková Kateřina
Význam sexuálních steroidů pro integritu skeletu.
Osteologický bulletin 9,2004,č.4,s.127-129
NR/7827-3

Copyright © Endokrinologický ústav 2021

powered by FIREMNIWEBCZ

Menu