Endokrinologický ústav

Očkování osob s chronickým onemocněním proti onemocnění Covid-19

 

Vážení pacienti,

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR umožnilo očkování rizikových pacientů bez omezení věku. Pokud splňujete kritéria v níže uvedené tabulce, kontaktujte svého ošetřujícího lékaře (telefonicky, e-mailem). Ten posoudí Váš aktuální zdravotní stav a rozhodne, zda Vám bude přidělen unikátní kód pro Endokrinologický ústav, který Vás opravňuje k přednostnímu očkování z důvodu vysokého rizika těžkého průběhu Covid-19.

 


Diabetes mellitus léčený perorálními antidiabetiky či inzulinem
, který je komplikován alespoň jednou z následujících komorbidit:

• ischemická choroba srdeční
• arteriální hypertenze
• chronická ledvinová nedostatečnost a po transplantaci
• s obezitou či plicním onemocněním
• s chronickým jaterním onemocněním bez fibrózy či s mírnou fibrózou

Obezita (BMI > 35 kg/m2)

Vysoký krevní tlak léčený dvěma nebo více farmaky

 

Jak se přihlásit k očkování:

 

  • Váš ošetřující lékař posoudil Váš zdravotní stav a jelikož žijete s onemocněním, které se pojí s vysokým rizikem těžkého průběhu Covid-19, poskytl Vám unikátní kód, pomocí něhož se můžete přihlásit k očkování proti Covid-19 na stránce https://crs.mzcr.cz. Tam naleznete též informace k procesu registrace a rezervace.
  • V přihlašovacím formuláři zaškrtnete políčko „osoba s chronickým onemocněním“ a vyberete si preferované očkovací místo.
  • Kód má omezenou platnost, a to od 24.03.2021 do 30.04.2021.
  • Na očkovací místo si přineste průkaz totožnosti a lékařskou zprávu potvrzující Váš zdravotní stav. Nemusí být nově vystavena lékařem, postačí ta z poslední návštěvy. Bez této zprávy Vám na očkovacím místě nebude umožněno očkování.
  • Kód je určen pouze Vám, nepředávejte ho ani nesdělujte jakékoli jiné osobě. Neoprávněné nakládání s kódem, včetně jeho zveřejnění či poskytnutí neoprávněné osobě, může být postiženo podle zákona.
  • Pokud jste již přes centrální rezervační systém registrováni, nerušte registraci a rezervaci termínu na očkovacích místech.

 

Copyright © Endokrinologický ústav 2021

powered by FIREMNIWEBCZ

Menu

Odběry krve do odvolání zrušeny

Od 22.2.2021 jsou z důvodu karantény personálu laboratorního úseku odběry krve do odvolání zrušeny. Sledujte prosím informaci o obnovení odběrů.

*}