Institute of Endocrinology

Pre/postgraduate study

 

Endokrinologický ústav je školitelským pracovištěm v pregraduálním a postgraduálním studiu. Pracovníci EÚ jsou zapojeni do pregraduální výuky endokrinologie, fyziologie, biochemie, výživy a genetiky na lékařských fakultách a Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, Vysoké škole chemicko-technologické v Praze a Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. EÚ se významně podílí i na postgraduální výuce v endokrinologii, obezitologii a diabetologii, pracovníci ústavu jsou školiteli doktorandů biomedicínského studia. Lékaři EÚ se aktivně podílejí na postgraduálním vzdělávání přednáškami na předatestačních kurzech organizovaných Subkatedrou endokrinologie IPVZ a lékařskými fakultami univerzit.

 

 

Trainers of pre/postgraduate study in the Institute of Endocrinology

  

doc. RNDr. Běla Bendlová, CSc.
E-mail: bbendlova@endo.cz
Tel: +420 224 905 276

Programme: Anthropology and human genetics – PřF UK
Programme: Biochemistry – PřF UK
Programme: Biomedicine OR2 Biochemistry and pathobiochemistry 
Programme: Biomedicine OR5 Physiology and pathophysiology

Navrhovaná témata:

Nádory štítné žlázy a jejich molekulárně genetická podstata
Genetické pozadí a studium patogeneze polygenně determinovaných endokrinopatií (poruchy glukózové tolerance, obezita, PCOS)

 

doc. Ing. Radovan Bílek, CSc.
E-mail: rbilek@endo.cz
Tel: +420 224 905 251

Navrhovaná témata:

Imunochemická analytika a její kombinace s kapalinovou chromatografií při studiu proteomu.
Laboratorní thyroidální diagnostika a diagnostika hormonů regulujících metabolismus vápníku.
Počítačové modelování peptidových a proteinových molekul.

 

MUDr. Michaela Dušková, Ph.D.
E-mail: mduskova@endo.cz
Tel: +420 224 905 412

Navrhovaná témata:

Fyziologické změny vybraných hormonů s přihlédnutím k neklasickým účinkům a změny vyvolané endokrinními disruptory

 

doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.
E-mail: vhainer@endo.cz
Tel: +420 224 905 283

Navrhovaná témata:

Interakce genetických, metabolických a psychobehaviorálních faktorů v ovlivnění úspěšnosti redukčního režimu.
Ovlivňuje příjem bílkovin v časném postnatálním období rozvoj obezity u dětí?

 

Ing. Martin Hill, DrSc. 
E-mail: mhill@endo.cz
Tel: +420 224 905 246

Navrhovaná témata:

Biosyntéza a transport neuroaktivních steroidů v těhotenství
Úloha neuroaktivních steroidů v patogenezi poruch CNSÚloha plancentárních oxidoreduktáz a aldoreduktáz v těhotenství a při porodu

 

doc. MUDr. Radmila Kančeva, CSc.
E-mail: rkanceva@endo.cz
Tel: +420 224 905 238

Navrhovaná témata:

Biosyntéza a transport neuroaktivních steroidů v centrálních nervovém systému a v periferii

 

prof. MUDr. Marie Kunešová, CSc.
E-mail: mkunesova@endo.cz
Tel: +420 224 905 121

Navrhovaná témata:

Obezita a distribuce tukové tkáně, vztah ke komplikacím obezity, ovlivnění léčbou, ovlivnění změnou složení tuků v dietě
Determinanty vzniku obezity

 

prof. MUDr. et RNDr. Luboslav Stárka, DrSc.
E-mail: lstarka@endo.cz
Tel: +420 224 905 344

Navrhovaná témata:

Hormonální a genetická charakterizace mužů podezřelých z ekvivalentu syndromu polycystických ovárií
Hormonální a imunologická charakterizace seminální tekutiny
Neurosteroidy a jejich vztah k toleranci alkoholu

 

RNDr. Vlasta Sýkorová, Ph.D.
E-mail: vsykorova@endo.cz
Tel: +420 224 905 273

Navrhovaná témata:

Molekulárně genetická analýza u nádorů štítné žlázy

 

prof. MUDr. Ivan Šterzl, CSc.
E-mail: isterzl@endo.cz
Tel: +420 224 905 332

Navrhovaná témata:

Hlavní náplní zájmu je imunoendokrinologie, a to od klinického výzkumu – se zaměřením na autoimunitní endokrinopatie (Hashimotova tyreoiditida, diabetes mellitus 1. typu, autoimunitní polyglandulární syndrom), až po transplantační modely – např. přenos endokrinní tkáně od pacientů s autoimunitní endokrinopatií do SCID myší a ovlivnění rozvoje autoimunity cytokiny produkovanými TH1 či TH2 subpopulacemi lymfocytů.

 

RNDr. Markéta Vaňková, Ph.D.
E-mail: mvankova@endo.cz
Tel: +420 224 905 266

Navrhovaná témata:

Studium genetického pozadí polygenních endokrinopatií a hledání vhodných diagnostických markerů

 

Mgr. Josef Včelák
E-mail: jvcelak@endo.cz
Tel: +420 224 905 265

Navrhovaná témata:

Molekulárně-genetický a molekulárně-biologický výzkum vybraných endokrinopatií

 

prof. MUDr. Karel Vondra, DrSc.
E-mail: kvondra@endo.cz
Tel: +420 224 905 356

Navrhovaná témata:

Poruchy glykoregulace a diabetes mellitus u nejčastěji se vyskytujích endokrinních onemocnění (tyreopatie, PCOS, endo/exogenní hyperkortisolismus)
Autoimunní polyglandulární syndromy u dospělých, zejmena vztah mezi postižením štítné žlázy, nadledvin a DM1.

 

doc. MUDr. Jana Vrbíková, Ph.D.
e-mail: jvrbikova@endo.cz
Tel: +420 224 905 275

Navrhovaná témata:

Metabolické a regulační aspekty hyperandrogenních stavů
Vztahy genotyp – fenotyp u hyperandrogenních stavů

 

 

(Vybráno ze stránek Akademie věd ČR - doktorské studijní programy v biomedicíně - http://dspb.avcr.cz/oborove-rady/

Copyright © Endokrinologický ústav 2021

powered by FIREMNIWEBCZ

Menu