Institute of Endocrinology

Ethical Committee

  

Etická komise Endokrinologického ústavu je nezávislým orgánem v oblasti medicíny a zdravotnictví. Posláním Etické komise je chránit práva a bezpečnost pacientů (subjektů klinických hodnocení). Etická komise pracuje v souladu s příslušnými právními předpisy (Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů; Mezinárodní pravidla pro provádění klinických studií ICH-GCP (International Conference on Harmonization – Good Clinical Practice); Zákon č. 268/2014 , Sb., o zdravotnických prostředcích v platném znění; Vyhláška č. 226/2008 Sb., o správné klinické praxi a bližších podmínkách klinického hodnocení léčivých přípravků v platném znění; Zákon o zdravotnických prostředcích č.123/2000 v platném znění).
Etická komise se schází dle potřeby, nejdéle 1x za 2 měsíce. Zasedání Etické komise je neveřejné. Kromě členů EK se zasedání mohou účastnit přizvaní odborníci – buď externí konzultanti, nebo zkoušející, nebo osoby předkládající k jednání grantové projekty či jiné záležitosti. Samotnému hlasování Etické komise mohou být přítomni jen její členové.

V případě zájmu o projednání Vaší žádosti Etickou komisí na nejbližším zasedání je třeba podat žádost s příslušnou dokumentací nejméně 14 dní před zasedáním Etické komise.

 

  

 

Members of Ethical Committee

 

 

RNDr. Marie BIČÍKOVÁ
Head of Ethical Committee
E-mail: etickakomise@endo.cz
Tel: +420 224 905 289

 

RNDr. Markéta Vaňková, Ph.D.
Deputy Head of Ethical Committee

 

doc. MUDr. Jana Vrbíková, Ph.D.
Member of Ethical Committee

 

MUDr. Nataša Kaňová
Member of Ethical Committee

 

MUDr. Hana Kvasničková
Member of Ethical Committee

 

MUDr. Petra Pačesová
Member of Ethical Committee

 

doc. RNDr. Petr Sedlák, Ph.D.
External Member of Ethical Committee

 

RNDr. Jarmila Šulcová, CSc.
External Member of Ethical Committee

 

Eva Velebná
Lay Member of Ethical Committee

Copyright © Endokrinologický ústav 2021

powered by FIREMNIWEBCZ

Menu