Novinky

19 V

OMEZENÍ PROVOZU ODBĚROVÉHO BOXU.

DNE 7.6. 2017 BUDOU PROVÁDĚNY ODBĚRY POUZE V DOPOLEDNÍCH HODINÁCH tzn. od 7.00 hod. - do 12.00 hodin.

MUDr.Milan Šimon - vedoucí lékař EÚ

05 V

DNE 11.5.2017 JE OBNOVEN PŘÍJEM NOVÝCH PACIENTŮ.
MUDr. Milan Šimon - vedoucí lékař EÚ

18 IV
05 IV

Dovolujeme si Vás informovat, že na našem pracovišti nabízíme nově v rámci spektra laboratorních vyšetření STANOVENÍ PLAZMATICKÝCH METANEFRINŮ. Pro bližší informace stran žádanky, podmínek odběru a transportu vzorku se prosím obracejte na Oddělení steroidů a proteofaktorů (OSP).

Ing. Jiří BEŠŤÁK
RNDr. Marie Bičíková, vedoucí odd. OSP.

MUDr. Milan Šimon - vedoucí lékař EÚ

26 I
19 XII

Ve čtvrtek 15. prosince 2016 převzaly Cenu ministra zdravotnictví za mimořádné výsledky ve zdravotnickém výzkumu a vývoji dva vědecké týmy Endokrinologického ústavu:
1. místo doc. RNDr. Běla Bendlová, CSc., RNDr. Šárka Dvořáková, Ph.D., Mgr. Vlasta Sýkorová, Ph.D., RNDr. Eliška Václavíková, Ph.D. a kol. za projekt „Studium genetických změn u nádorů štítné žlázy”
5. místo RNDr. Hana Zamrazilová, Ph.D., MUDr. Irena Aldhoon-Hainerová, Ph.D., doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc., prof. MUDr. Marie Kunešová, CSc. a kol. za projekt „Vlivy prostředí a individuálního chování ve vztahu k abdominální obezitě a kardiometabolickým rizikovým faktorům u českých adolescentů”
Více informací o slavnostním předání se dozvíte na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

 

Archív »

Důležitá telefonní čísla:
Ústředna: 224 905 111 Pondělí - Pátek 6:30 - 18:00
Objednávání pacientů: Po–Čt 7.00-15.45 hod.,Pá 7.00-14.30 hod
Endokrinologie: 224 905 451-4
Příjem nových pacientů na endokrinologii: 224905207, 224905452
Obezitologie: 224 905 350
Oddělení funkční diagnostiky: 224905357
Elektronický kontakt pro objednávání, přeobjednávání: kartoteka@endo.cz

Provoz odběrového boxu Po–Čt 7.00 – 12.00,12.30-14.00,
Pá 7.00 – 12.00hod.

Chcete-li využít možnosti telefonického objednání bez placení telefonních poplatků,
využijte aplikaci Volejte zdarma