Endokrinologický ústav

O nás

 

Endokrinologický ústav je státní příspěvkovou organizací v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví České republiky. Je právním nástupcem Výzkumného ústavu endokrinologického, zřízeného výnosem Ministerstva zdravotnictví ČSR ze dne 14. prosince 1956.

EÚ má mezi zdravotnickými zařízeními specifické postavení, kde jedinečným způsobem kloubí vysoce specializovanou diagnosticko-léčebnou péči spolu s výzkumnou a pedagogickou činností.

Endokrinologická péče je specializována na diagnostiku a ambulantní léčbu celé řady endokrinopatií dospělého a dětského věku, zejména v oblasti tyreologie, diabetologie, obezitologie, osteologie, reprodukce a imunologie.

EÚ rovněž jako výzkumná organizace provádí základní a klinický výzkum, zavádění a ověřování nových metod, podílí se na klinickém hodnocení léčiv a ověřování prostředků zdravotnické techniky s cílem prokázat jejich účinnost, bezpečnost a kvalitu. Získané výsledky šíří prostřednictvím výuky a publikování. Toto přímé napojení výzkumu na kliniku a laboratorní zázemí je z hlediska řešení výzkumných úkolů nesmírně cenné a praktické a podobný model využívá řada prestižních zahraničních pracovišť biomedicínského výzkumu.

 

Naším cílem je kvalitní a bezpečná péče o pacienta, přizpůsobená jeho individuálním potřebám. 

 

Motto Endokrinologického ústavu: Jsme tu pro vás!

Copyright © Endokrinologický ústav 2021

powered by FIREMNIWEBCZ

Menu